DERS İÇERİKLERİ:

 • Temel Kavramlar
 • Lorentz ve Poincare Grupları
 • İleri Kuantum Mekaniği
 • Klein Gordon Alanı
 • Parçacık Fiziğinin Kısa Tarihi
 • Spinörler
 • Dirac Alanı
 • Dirac Denklemleri ve Çözümleri
 • Parçacık Fiziği Deneyleri
 • Fonksiyonel Yöntemler
 • Kanonik Kuantizasyon
 • Feynman Diyagramları
 • Kuarklar
 • Yol İntegrali Kuantizasyonu
 • QED Feynman Kuralları
 • QED Ağaç Seviyesi
 • Bozonik Yol İntegrali
 • QED 1 -İlmek Seviyesi
 • Feynman Parametreleri
 • Kuarkların Elektrodinamiği ve Renk Dinamiği
 • Feynman Diagramları
 • Regülarizasyon
 • Renormalizasyon
 • Zayıf Etkileşimler